Apie mus Klimato kaitos specialioji programa Bendrojo įgyvendinimo projektai Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema
1 2 3 4

Kas yra Tvarumas (angl. Sustainability) ?


Viskas ko reikia mūsų poreikiams patenkinti, tiesiogiai ar netiesiogiai, priklauso nuo mus supančios gamtos.
Tvarumo siekis yra sukurti ir išlaikyti sąlygas, kurioms esant žmonės galėtų gyventi harmonijoje su gamta, patenkinant ne tik esamos, bet ir būsimų kartų poreikius.

Siekis kurti tvarią aplinką tampa vienu iš svarbesnių brandžių valstybių, benduomenių ir vartotojų tikslų, todėl atitinkamai yra įtakojama ir nuolat kinta konkurencinė aplinka, atsirandant naujoms galimybėms bei grėsmėms.

Mūsų įmonės misija - padėti klientams suprasti ir efektyviai įgyvendinti tvarumo reikalavimus specifinėse, išskirtinių kompetencijų ir patirčių reikaujančiose srityse!

Lietuvos ir tarptautiniai UNFCCC finansavimo mechanizmai invensticijoms į projektus, skirtus klimato kaitai mažinti;
Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema;
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų apskaita;
Biodegalų ir biomasės sertifikavimas;
Energijos naudojimo efektyvumo didinimas;
Ir daug kitų pramonės, energetikos ir žemės ūkio, atliekų tvarkymo įmonėms aktualių paslaugų!

Susisiekite su mumis, mes padėsime Jums rasti sprendimą!