1 2 3 4

Bendrojo įgyvendinimo projektai

Bendrojo įgyvendinimo schema (angl. Joint implementation) yra viena iš trijų lankščiųjų mechanizmų nustatytų Kyoto protokole. Remiantis šia tarp dviejų valstybių schema vykdomi bendrojo įgyvendinimo projektai, kurie padeda šalims, pasirašiusioms Kyoto protokolą, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją į atmosferą ir taip įvykdyti Kyoto protokole nustatytus įsipareigojimus. Už sumažintą šių dujų kiekį valstybės gauna taršos mažinimo vienetus ( angl. Emission reduction unit), kurie yra apskaitomi kaip 1 tona CO2  ekvivalento .

Ši schema yra sukurta siekiant aktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių siekiant kuo pigiau sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Tai yra pasiekiama pasirašius susitarimą tarp dviejų valstybių, kurių viena (dažniausiai išsivysčiusi) siekia kuo pigiau įsigyti taršos mažinimo vienetus, kita (dažniausiai besivystanti) – turi galimybę juos parduoti pigiau. Tokia situacija susiklosto todėl, kad besivystančiose valstybėse investicijos į taršos mažinimą yra mažesnės norint pasiekti tą patį rezultatą. Ši schema yra naudinga ir tuo, jog perkančioji valstybė, norėdami kuo pigiau įsigyti taršos mažinimo vienetus, dalinasi savo patirtimi ir žiniomis (know-how) su parduodančiąja valstybe. „Know-how“ pagalba didinamas taršos mažinimo efektyvumas ir spartinamas technologijų vystymasis.

Bendrojo įgyvendinimo projektai dažniausiai vykdomi šiose verslo srityse:
-    Elektros energijos gamyboje
-    Atsinaujinančios energijos projektuose
-    Šilumos gamyboje
-    Sunkiojoje pramonėje