1 2 3 4

Klimato kaitos specialioji programa

Klimato kaitos specialiosios programos (kitaip dar vadinama „žaliojo investavimo schema“)  siekis yra efektyviai reinvestuoti valstybės pajamas, gautas iš „nustatytosios normos vienetų“ (pagal Kioto protokolą kiekvienai valstybei yra CO2 emisijos norma, vienas nustatytosios normos vienetas yra lygus vienai tonai CO2 ekvivalento) pardavimo.

Šią programą planuojama paskelbti dar 2011 metais.