1 2 3 4

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema

Europos sąjungos (ES) ir dauguma kitų pasaulio valstybių yra ratifikavusios Kyoto protokolą (įsigalėjo nuo 2005 m. vasario 16d.), pagal kurį įsipareigojo sumažinti keturių, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dvideginio, metano, azoto oksido, sieros heksafluorido), emisiją į atmosferą. Siekiant įgyvendinti Kyoto protokole nustatytus įsipareigojimus, tačiau nepriklausomai nuo pačio protokolo, ES šalys susitarė sukurti pirmąją pasaulyje prekybos anglies dvideginio emisijomis, sistemą (angl. EU ETS). Kuri buvo pristatyta 2001m. ir pradėjo funkcionuoti 2005m.  Sistema padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ekonomiškai efektyviu būdu. Ši prekybos sistema apima 30 valstybių ( 27 ES valstybės bei Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) ir daugiau nei 11.000 gamyklų, elektrinių ir kitų pramonės sričių gamybos vienetų.


Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos principas paremtas bendro galimo į aplinka išskirti CO2 kiekio visoje prekybos sistemoje nustatymu ir apyvartinių taršos leidimų prekyba. Tai reiškia, kad ES nustato bendrą CO2 kiekį kurį gali išmesti šioje prekybos sistemoje dalyvaujančių šalių pramonės gamyklos, elektrinės, katilinės ir pan.  Kiekvienais metais gamykloms, elektrinėms, katilinėms ir pan. Yra nustatomos CO2 emisijos į aplinką kvotos. Pagal šias kvotas kiekvienai įmonei suteikiami apyvartiniai taršos leidimai. Metų pabaigoje leidimai turi padengti kvotas arba jas viršyti. Jei išmetama daugiau CO2, nei buvo numatyta kvotose, įmonė privalo įsigyti apyvartinių taršos leidimų biržoje, kitu atveju ji turės mokėti dideles baudas. Savo ruožtu įmonės, kurios išskyrė mažiau šiltnamio efektą skeliančių dujų į atmosferą, perteklinius apyvartinius taršos leidimus gali parduoti biržoje.


Prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema apima tokias gamyklas kaip:
-    Elektrinės
-    Katilinės
-    Naftos perdirbimo gamyklos
-    Plieno  ir metalo gamyklos
-    Cemento gamyklos
-    Stiklo gamyklos
-    Plytų ir keramikos gamyklos
-    Popieriaus gamyklos


Prasidėjus trečiajam prekybos ciklui į šią schemą planuojama įtraukti ir avialinijas, chemikalų ir aliuminio gamintojus, dujų tiekėjus.