Seimui pateiktas energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas

2016 m. kovo 31 d. Seimui pateiktas energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas. Įstatymo projeką galimą atsisiųsti čia. Šis įstatymas įpareigoja įmones, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, atlikti energijos

Plačiau...

Vilniaus tarptautiniam oro uostui išduotas Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatas

2016 m. kovo 5 d. ACI EUROPE Vilniaus tarptautiniam oro uostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions direktoriaus Tomo Paulaičio atliktu

2015 m. spalio 26 d. ACI EUROPE Rygos tarptautiniui aerouostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions atliktu Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos (Carbon footprint) vertinimu.

Plačiau...

Teikiame energijos vartojimo audito paslaugas. Konsultuojame diegiant ISO 5001:2011

2015 m. gruodžio 3 d. UAB Sustainable Business Solutions direktoriui Tomui Paulaičiui suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams (atestato Nr. 00170).

Plačiau...

UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu

2015 m. lapkričio 27 d. UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu ir bendradarbiauja sertifikuojant medienos granulių gamintojus pagal ENplus reikalavimus.

Plačiau...

Rygos tarptautiniam oro uostui išduotas Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatas

2015 m. spalio 26 d. ACI EUROPE Rygos tarptautiniam oro uostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions atliktu Šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Plačiau...

Dėl stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų lakiųjų organinių junginių (LOJ) apskaitos

2015 m. rugpjūčio 31 d. parengta ataskaita pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakytą paslaugą „Dėl iš ūkio subjektų stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų lakiųjų organinių junginių apskaitos, normavimo

Plačiau...

Įmonės direktoriui suteiktas WEEELABEX sistemos auditoriaus atestatas

2015 m. vasario 5 d. UAB Sustainable Business Solutions direktoriui Tomui Paulaičiui suteiktas WEEELABEX sistemos auditoriaus atestatas.

WEEELABEX sistema rengia visuotinai pripažintus standartus elektros ir

Plačiau...

Teikiame paslaugas parengiant atliekas tvarkančių įmonių valdymo sistemas

2013 m. liepos 25 d. priimtas Komisijos reglamentas Nr. 715/2013, kur nustatomi kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama, kada vario laužas nebelaikomas atliekomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB.

Plačiau...

Stiklo duženos, kurios atitinka Komisijos Reglamento Nr. 1179/2012 nuostatas, nebelaikomos atliekomis

2013 m. birželio 11 d. LR Aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-433 nustatyta, kad vykdant atliekų tvarkymo reikalavimų laikymosi kontrolę, stiklo duženos, kurios atitinka Komisijos Reglamento Nr. 1179/2012 nuostatas, nebelaikomos atliekomis.

Plačiau...

Teikiame paslaugas parengiant paraiškas gauti nemokamus apyvartinius taršos leidimus naujiems ir esamiems įrenginiams

2013 m. kovo mėn. 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-225/4-240 patvirtintas „ Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašas“.

Plačiau...

Vilniuje vyko Europos Sąjungos sostinių sąjungos konferencija.

Europos sajungos sostinių vadovai bei savivaldybių atstovai susirinko aptarti aplikosaugos ir darnaus miesto vystymo sprendimų, pasidalinti patirtimi ir surasti bendrų projektų.

Plačiau...

Kinai grąsina sankcijoms dėl aviacijos įtraukimo į EU ETS

Visai nesenai Kinija paskelbė galimas sankcijas jei jų avialinijos bus įtrauktos į EU ETS. Tačiau priduria, kad dar yra laiko deryboms.

Plačiau...

Seimui pateiktas energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas

2016-04-07

2016 m. kovo 31 d. Seimui pateiktas energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas. Įstatymo projeką galimą atsisiųsti čia. Šis įstatymas įpareigoja įmones, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, atlikti energijos

Plačiau...

Vilniaus tarptautiniam oro uostui išduotas Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatas

2016-04-07

2016 m. kovo 5 d. ACI EUROPE Vilniaus tarptautiniam oro uostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions direktoriaus Tomo Paulaičio atliktu

2015 m. spalio 26 d. ACI EUROPE Rygos tarptautiniui aerouostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions atliktu Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos (Carbon footprint) vertinimu.

Plačiau...

Teikiame energijos vartojimo audito paslaugas. Konsultuojame diegiant ISO 5001:2011

2016-04-07

2015 m. gruodžio 3 d. UAB Sustainable Business Solutions direktoriui Tomui Paulaičiui suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams (atestato Nr. 00170).

Plačiau...

UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu

2016-04-07

2015 m. lapkričio 27 d. UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu ir bendradarbiauja sertifikuojant medienos granulių gamintojus pagal ENplus reikalavimus.

Plačiau...