Pasirašyta sutartis su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo

2017 m. spalio m. 16 d. UAB Sustainable Business Solutions pasirašė sutartį su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo pagal Airport Carbon Accreditation reikalavimus.

Plačiau...

Pakeistas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymas nr. 1-46

2017 m. rugsėjo 7 d. pakeistas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymas nr. 1-46 „Dėl įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo"

Plačiau...

UAB "Rafimeta" išduotas WEEELABEX atitikties standarto EN 50625-1:2014 reikalavimams sertifikatas

2017 m. rugpjūčio 8 d. UAB "Rafimeta" išduotas WEEELABEX atitikties standarto EN 50625-1:2014 reikalavimams sertifikatas. Sveikiname įmonę tapus pirmąją EN 50625-1:2014 sertifikuota elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo įmone Baltijos šalyse!

Plačiau...

Priimtas energijos naudojimo efektyvumo įstatymas

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė energijos naudojimo efektyvumo įstatymą. Įstatymą ir kitus energijos vartojimo efektyvumo didinimą reglamentuojančius teisės aktus galima rasti čia:

Plačiau...

Parengtas termofikacinės jėgainės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos planas

2016 m. liepos mėn. parengėme UAB "Fortum Klaipėda" eksploatuojamos Klaipėdos termofikacinės jėgainės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos planą. UAB "Fortum Klaipėda" kaip kurą naudoja komunalines ir

Plačiau...

Seimui pateiktas energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas

2016 m. kovo 31 d. Seimui pateiktas energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo projektas. Įstatymo projeką galimą atsisiųsti čia. Šis įstatymas įpareigoja įmones, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, atlikti energijos

Plačiau...

Vilniaus tarptautiniam oro uostui išduotas Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatas

2016 m. kovo 5 d. ACI EUROPE Vilniaus tarptautiniam oro uostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions direktoriaus Tomo Paulaičio atliktu

2015 m. spalio 26 d. ACI EUROPE Rygos tarptautiniui aerouostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions atliktu Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos (Carbon footprint) vertinimu.

Plačiau...

Teikiame energijos vartojimo audito paslaugas. Konsultuojame diegiant ISO 5001:2011

2015 m. gruodžio 3 d. UAB Sustainable Business Solutions direktoriui Tomui Paulaičiui suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams (atestato Nr. 00170).

Plačiau...

UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu

2015 m. lapkričio 27 d. UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu ir bendradarbiauja sertifikuojant medienos granulių gamintojus pagal ENplus reikalavimus.

Plačiau...

Rygos tarptautiniam oro uostui išduotas Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatas

2015 m. spalio 26 d. ACI EUROPE Rygos tarptautiniam oro uostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions atliktu Šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Plačiau...

Dėl stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų lakiųjų organinių junginių (LOJ) apskaitos

2015 m. rugpjūčio 31 d. parengta ataskaita pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakytą paslaugą „Dėl iš ūkio subjektų stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų lakiųjų organinių junginių apskaitos, normavimo

Plačiau...

Įmonės direktoriui suteiktas WEEELABEX sistemos auditoriaus atestatas

2015 m. vasario 5 d. UAB Sustainable Business Solutions direktoriui Tomui Paulaičiui suteiktas WEEELABEX sistemos auditoriaus atestatas.

WEEELABEX sistema rengia visuotinai pripažintus standartus elektros ir

Plačiau...

Pasirašyta sutartis su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo

2017-10-20

2017 m. spalio m. 16 d. UAB Sustainable Business Solutions pasirašė sutartį su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo pagal Airport Carbon Accreditation reikalavimus.

Plačiau...

Pakeistas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymas nr. 1-46

2017-09-20

2017 m. rugsėjo 7 d. pakeistas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymas nr. 1-46 „Dėl įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo"

Plačiau...

UAB "Rafimeta" išduotas WEEELABEX atitikties standarto EN 50625-1:2014 reikalavimams sertifikatas

2017-08-20

2017 m. rugpjūčio 8 d. UAB "Rafimeta" išduotas WEEELABEX atitikties standarto EN 50625-1:2014 reikalavimams sertifikatas. Sveikiname įmonę tapus pirmąją EN 50625-1:2014 sertifikuota elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo įmone Baltijos šalyse!

Plačiau...

Priimtas energijos naudojimo efektyvumo įstatymas

2016-11-20

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė energijos naudojimo efektyvumo įstatymą. Įstatymą ir kitus energijos vartojimo efektyvumo didinimą reglamentuojančius teisės aktus galima rasti čia:

Plačiau...