UNFCCC finansavimo mechanizmai

Teikiame UNFCCC finansavimo mechanizmų (CDM ir JI) konsultacines paslaugas.

 

Mūsų komanda turi 6 metų ir daugiau nei 20 projektų patirtį dirbant su JI ir CDM projektais. Mūsų darbo su JI projektais patirtis sudaro net 13% visų Europoje validuotų JI projektų. UAB Sustainable Business Solutions teikia PDD (Project Design Document) konsultavimo paslaugas. Taip pat esame partneriai su įmone Bureau Veritas, siekiant savo klientams suteikti pilną paslaugų portfelį: JI ir CDM projektų konsultavimas, validavimas ir verifikavimas.


CDM (Clean Development Mechanism) finansinis mechanizmas taikomas taršą mažinantiems projektams įgyvendinamiems besivystančiose šalyse gauti taršos mažinimo vienetus (CER). Šie taršos mažinimo vienetai gali būti parduodami išsivysčiusioms industrinėms šalims šioms siekiant įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus taršos mažinimui. Mechanizmas skatina tvarią plėtrą ir išmetimų mažinimą, tuo pačiu išsivysčiusioms šalims suteikiant galimybes lanksčiau pasirinkti kokiu būdu bus įgyvendinami taršos mažinimo įsipareigojimai.


JI (Joint implementation) finansinis mechanizmas leidžia šalims, kurios prisiėmė taršos mažinimo įsipareigojimus (taip vadinamos Annex B šalys, tarp kurių yra ir Lietuva) gauti emisijų sumažinimo vientus (ERU) įgyvendinat taršos mažinimo projekus kitose Annex B šalyse. Kiekvienas suteiktas ERU atitinka išmetimų sumažinimą viena tona CO2e,. Projekto įgyvendinimo metu pasiektas taršos sumažinimas gali būti užskaitomas vertinant šalies taršos sumažinimo atitikimą Kioto protokole nustatytiems tikslas.

 

UAB "Sustainable Business Solutions" ekspertai ir konsultantai teikia projektų parengimo ir validavimo konsultacijas.