ISO 50001

Teikiame konsultacijas rengiant energijos naudojimo vadybos sistemas pagal ISO 50001 standarto reikalavimus.


Standartas nustato reikalavimus sukuriant, įgyvendinant, prižiūrint ir gerinant energijos naudojimo valdymo sistemą. Sistemos tikslas yra suteikti įmonei galimybes taikyti sistemingą požiūrį į nuolatinį energijos naudojimo efektyvumo gerinimą.


Išskirtinis ISO 50001 standarto reikalavimas yra gerinti energijos naudojimo efektyvumo rezultatus. Tuo šis standartas     išsiskiria iš kitų vadybos sistemų standartų (ISO 9001 ir ISO 14001), kurie nustato reikalavimus pačių vadybos sistemų gerinimui (tuo pačiu sudarant sąlygas produktų, paslaugų ir aplinkos apsaugos rezultatų gerinimui, bet nenustatant tokio gerinimo kaip reikalavimo).