ISO 14001 / EMAS

Teikiame konsultacijas rengiant aplinkos apsaugos vadybos sistemas pagal ISO 14001 ir EMAS reikalavimus.

 

ISO 14001 nustato reikalavimus aplinkos apsaugos vadybos sistemai (AVS). Standartas neapibrėžia konkrečių reikalavimų aplinkos apsaugos veiklai, bet nustato reikalavimus vadybos įrankiui, kurį  įmonė gali naudoti siekiant sukurti efektyvią aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Efektyvios SO 14001 vadybos sistemos naudojimas gali užtikrinti, kad  įmonės keliamas poveikis aplinkai yra matuojamas ir gerinamas, tuo pačiu mažinant susijusias rizikas ir kaštus. ISO 14001 vadybos sistema gali būti integruota kartu su kitomis vadybos sistemomis.

 

EMAS standarto reikalavimai iš esmės yra gana panašūs į ISO 14001 reikalavimus,  tačiau turi kai kurių papildomų reikalavimų darbuotojų įtraukimui, viešų ataskaitų teikimui, pokyčių vertinimui.


Mūsų parengtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikuotos tokiose įmonėse kaip:

UAB "Alna Intelligence"

UAB "LITESKO"

UAB "Transekspedicija"

UAB "MAlsena"

UAB "Transmitto"