CO2 pėdsako ataskaitos

 

Rengiame CO2 pėdsako (angl. Carbon footprint) ataskaitas pagal ISO 14064, CDP (Carbon disclosure project) ir kitus laisvanoriškai taikomus standartus. Paprastai įmonės šias ataskaitas rengia vykdant klientams ar kitoms suinteresuotoms šalims prisiimtus įsipareigojimus.

 


CO2 pėdsako skaičiavimas verslui suteikia šias galimybes:

- CO2 išmetimų mažinimas visuomet yra susijęs su energijos vartojimo efektyvumo didinimu;
- gautus rezultatus galima naudoti rinkodaros ir konkurencinio pranašumo tikslams pasiekti.

 

2009 m. parengėme pirmąją  ataskaitą Lietuvoje pagal Carbon disclosure project reikalavimus (UAB "RETAL EUROPE").