Dėl stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų lakiųjų organinių junginių (LOJ) apskaitos

2015 m. rugpjūčio 31 d. parengta ataskaita pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakytą paslaugą „Dėl iš ūkio subjektų stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų lakiųjų organinių junginių (LOJ) apskaitos, normavimo, kontrolės ir mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimą reglamentuojančios teisinės bazės įvertinimu poreikio ir galimybių pereiti prie LOJ apskaitos ir normavimo pagal bendrąją organinę anglį (BOA) aspektu, jos atitikimo Europos Sąjungos teisei įvertinimu ir teisės aktų, tarp jų tvirtinančių aplinkos ore reglamentuojamų teršalų sąrašus, pakeitimo projektų parengimo“.

UAB Sustainable Business Solutions direktorius Tomas Paulaitis buvo darbo grupės projekto vadovas. Ataskaitą galima rasti čia: http://www.am.lt/VI/files/File/Ataskaita%202015%2007%2009.pdf