Atliekų tvarkytojų valdymo sistemos


Teikiame konsultacines paslaugas parengiant įmonės atliekų tvarkytojų valdymo sistemas pagal Komisijos reglamentus Nr. 333/2011 (geležies, plieno ir aliuminio laužui), Nr. 715/2013 (vario laužui) ir Nr. 1179/2012 (stiklo duženoms). Šie reglamentai nustato kriterijus, kada sutvarkytos atliekos nebelaikomos atliekomis.

Reglamentus gali taikyti atliekų tvarkymo įmonės, kurios siekia parduoti sutvarkytas atliekas kaip žaliavas, tuo išvengiant  papildomų reikalavimų ir rūpesčių. Tuo pačiu užtikrinama, kad sutvarkytos atliekos atitinka techninius reikalavimus, galiojančius teisės aktus ir produktams taikomus standartus, taip pat užtikrinama, kad jis nesukelia neigiamo poveikio aplinkai arba žmonių sveikatai.

 

Valdymo sistemos parengimas
Parengiant valdymo sistemą yra parengiama kokybės vadybos sistema, įskaitant reikalavimus atliekų, kurios naudojamos kaip žaliavos, gamybos proceso ir paruošto pardavimui laužo, stiklo duženų patikrinimui, įskaitant periodinį patikrinimą dėl leidžiamų priemaišų kiekio.

 

Vadybos sistemos įvertinimas (sertifikavimas)
Reglamento 6 straipsnis nustato, kad kokybės valdymo sistema turi būti įvertinta (sertifikuota) atliekų tvarkytojo pasirinktos akredituotos atitikties vertinimo įstaigos. Išduotas sertifikatas galioja 3 metus, kasmet yra daromi priežiūros auditai ir papildomai sertifikavimo atnaujinimo auditas po 3 metų. Sertifikuotas gamintojas gauna teisę metalo laužo ar stiklo duženų siuntoms išduoti Atitikties pareiškimus (Statement of conformity), kurie suteikia teisę parduoti sutvarkytą metalo laužą, stiklo duženas kaip žaliavą.
Bendradarbiaujame su vertinimo įstaiga Bureau Veritas , kuri suteikia nuolaidas sertifikuojant mūsų įmonės parengtą ir su vertinimo įstaiga suderintą valdymo sistemą.

 

Papildomos paslaugos
Reglamentų reikalavimai yra suderinami su ISO 9001 (kokybės valdymo sistemos) reikalavimais, todėl  rekomenduojame šias sistemas rengti kartu. Papildomai galime parengti ir ISO 14001 (aplinkos apsaugos vadybos sistemą).

 

Patirtis
Mūsų parengtos valdymo sistemos yra puikiai įvertintos tiek klientų, tiek akredituotų vertinimo įstaigų. Valdymo  sistemos jau yra sėkmingai parengtos ir sertifikuotos šiose įmonėse: UAB "Reneco", UAB "Metransa", UAB "Terra Recycling".