Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitos

Rengiame išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitas pagal LAAIF administruojamos Klimato kaitos specialiosios programos reikalavimus.


Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 86 p. nurodo, kad didelės ir vidutinės apimties projektų pareiškėjai praėjus 15 mėnesių po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos privalo pateikti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitas už pirmus 12 mėnesių veiklos, pagrįstas laboratorinių matavimų ir (ar) skaičiavimų rezultatais. Pirmų metų ataskaitas turi patvirtinti nepriklausomi vertintojai.


Esame parengęs pirmąsias tokias ataskaitas, turime sukaupę patirties rengiant daugiau nei 20 ataskaitų biokuro katilų, pastatų šildymo, saulės energetikos, transporto srityse.

Bendradarbiaujame su vertinimo įstaiga Bureau Veritas , kuri suteikia nuolaidas sertifikuojant mūsų įmonės parengtą ir su vertinimo įstaiga suderintą ataskaitą.

Taip pat rengiame ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose vertinimo duomenų suvestines (pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl efektyvaus energijos išteklių ir energijos vartojimo stebėsenos taisyklių patvirtinimo“reikalavimus).