Įmonės direktoriui suteiktas WEEELABEX sistemos auditoriaus atestatas

2015 m. vasario 5 d. UAB Sustainable Business Solutions direktoriui Tomui Paulaičiui suteiktas WEEELABEX sistemos auditoriaus atestatas (Nr. 001-2015).

WEEELABEX sistema rengia visuotinai pripažintus standartus elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymui, bei užtikrina atitiktį šių standartų reikalavimams įgyvendinant WEEELABEX sertifikavimą.

Daugiau informacijos apie Weeelabex sistemą: http://www.weeelabex.org