Rygos tarptautiniam oro uostui išduotas Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatas

2015 m. spalio 26 d. ACI EUROPE Rygos tarptautiniam oro uostui išdavė Airport Carbon Accreditation Level 1 (Mapping) sertifikatą. Sertifikatas išduotas remiantis UAB Sustainable Business Solutions atliktu Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos (Carbon footprint) vertinimu.