UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu

2015 m. lapkričio 27 d. UAB Sustainable Business Solutions tapo Lietuvos biomasės energetikos (LITBIOMA) asociacijos nariu. Su asociacija bendradarbiaujama sertifikuojant medienos granulių gamintojus pagal ENplus reikalavimus.
LITBIOMA didelį dėmesį skiria inovacijų diegimui ir tiriamiesiems mokslo darbams, skirtiems efektyvesniam vietinių energijos resursų naudojimui Lietuvoje. Asociacijai priklausančios įmonės aktyviai dirba biokuro gamybos ir tiekimo srityje: užsiima energetinių augalų plantacijų auginimu, įvairių rūšių biokuro bei šiai veiklai reikalingų priemonių gamyba.