Teikiame energijos vartojimo audito paslaugas. Konsultuojame diegiant ISO 5001:2011

2015 m. gruodžio 3 d. UAB Sustainable Business Solutions direktoriui Tomui Paulaičiui suteikta auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams (atestato Nr. 00170).

Teikiame energijos vartojimo audito paslaugas. Konsultuojame diegiant energijos naudojimo vadybos sistemą ISO 5001:2011.