Priimtas energijos naudojimo efektyvumo įstatymas

2016-11-20
2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė energijos naudojimo efektyvumo įstatymą. Įstatymą ir kitus energijos vartojimo efektyvumo didinimą reglamentuojančius teisės aktus galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/946da260a67b11e69ad4c8713b612d0f