Pakeistas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymas nr. 1-46

2017 m. rugsėjo 7 d. pakeistas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymas nr. 1-46 „Dėl įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/545e55e093bd11e7b23ac1559fb02b2d.

Be kitų pakeitimų, yra paaiškinta, kad energijos naudojimo auditas nėra atliekamas, jei metinės energijos sąnaudos visuose nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose, įrenginiuose, technologiniuose procesuose ir transporto priemonėse, neatsiejamuose nuo didelės įmonės veiklos bei būtinų šiai veiklai vykdyti, sudaro 20 ar mažiau procentų nuo visų metinių energijos sąnaudų.