Pasirašyta sutartis su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo

2017-10-20
2017 m. spalio m. 16 d. UAB Sustainable Business Solutions pasirašė sutartį su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo pagal Airport Carbon Accreditation reikalavimus.