Pasirašyta sutartis su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo

2017 m. spalio m. 16 d. UAB Sustainable Business Solutions pasirašė sutartį su Rygos tarptautiniu aerouostu dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos vertinimo pagal Airport Carbon Accreditation reikalavimus.