Energijos vartojimo auditai

Atliekame energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą pagal Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo (šiuo metu rengiamas) reikalavimus.

Plačiau...

ISO 50001

Teikiame konsultacijas rengiant energijos naudojimo vadybos sistemas pagal ISO 50001 standarto reikalavimus

Plačiau...

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitos

Rengiame išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitas pagal LAAIF administruojamos Klimato kaitos specialiosios programos reikalavimus.


Plačiau...

Biodegalų sertifikavimas

Teikiame konsultacijas siekiant sertifikuotis pagal ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) ir RedCert reikalavimus

Plačiau...

Atliekų tvarkytojų valdymo sistemos

Konsultuojame rengiant įmonės atliekų tvarkytojų valdymo sistemas pagal Komisijos reglamentus Nr. 333/2011 (geležies, plieno, aliuminio  laužui), Nr. 715/2013 (vario laužui) ir Nr. 1179/2012 (stiklo duženoms).


Plačiau...

Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema

Rengiame paraiškas nemokamiems apyvartiniams taršos leidimams gauti. Ruošiame įrenginių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos planus ir metines išmetimų ataskaitas.

Plačiau...

CO2 pėdsako ataskaitos

Rengiame CO2 pėdsako (angl. Carbon footprint) ataskaitas pagal ISO 14064, CDP (Carbon disclosure project) ir kitus laisvanoriškai taikomus standartus.

Plačiau...

ISO 14001 / EMAS

Teikiame konsultacijas rengiant aplinkos apsaugos vadybos sistemas pagal ISO 14001 ir EMAS reikalavimus

Plačiau...

UNFCCC finansavimo mechanizmai

Teikiame UNFCCC finansavimo mechanizmų (CDM ir JI) konsultacines paslaugas

Plačiau...